Podmienky používania

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok australianremedy.sk je spoločnosť AUSTRALIAN REMEDY®, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva ku všetkému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach australianremedy.sk, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito Pravidlami. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Používateľ"). Používateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa alebo akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na pevný disk počítača Používateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Používateľovi uľahčia jej ďalšie používanie.

Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov Prevádzkovateľ sleduje napríklad celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

Ak Používateľ nechce cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje Používateľ všetky cookies, nebude môcť plne využit niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach australianremedy.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Správanie Používateľov

Pri používaní týchto stránok Používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Používateľ je taktiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Používateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Používateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Českej republike a v súlade so zákonmi Českej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu i všetkých svojich funkčností pre všetkých Používateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená pomocou XHTML 1.0, Php5, MySql, vizuálna stránka prezentácie s využitím CSS.

Stránky sú koncipované pre prehliadače Internet Explorer 8 a vyšší, Mozilla Firefox, Mozilla, Opera, Safari, Konqueror a ďalšie prehliadače podporujúce štandardy. V neštandardných prehliadačoch nezaručujeme správnosť zobrazenia.

Autor

WWW stránky realizovala spoločnost AITOM Group s.r.o. V prípade otázok alebo nájdení technických problémov je možné kontaktovať redakciu e-mailom na info@aitom.cz.

heureka - ověřeno zákazníky

Kontakt

Tel:
+420 777 766 339
+420 223 009 283

Otevírací doba:

Po-Čt 8:30 - 17:00
Pá 8:30 - 16:00
V jiném čase po telefonické domluvě.